Zaloguj się

Poczet Sztandarowy

Zgodnie z Rozp. I. 2,2.1 i 2.6 obowiązującego w Związku OSP RP Regulaminu Umundurowania poczty sztandarowe powinny występować w następującym umundurowaniu galowym:

mundurze w kolorze ciemnogranatowym,
koszuli białej z długim rękawem,
czapce rogatywce w kolorze ciemnogranatowym,
sznurze galowym w kolorze ciemnogranatowym,
rękawiczkach białych,
pasach głównego koloru czarnego.

    

Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu "skutery" (nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów).  Ponadto zgodnie z Rozp. II pkt. 2 i 2.1 tegoż regulaminu członkowie zarządów OSP noszą jeden srebrny galon na otokach czapek rogatywek.

     Wzór ubioru galowego męskiego przedstawiony jest w załączniku 2b do w/w regulaminu. I dlatego białą folię z okuć daszków czapek rogatywek należało zdjąć zaraz po ich zakupie.  Pkt. 32 str. 5 obowiązującego w Związku OSP RP Regulaminu Sztandarów zezwala sztandarowemu, jako jedynemu        w składzie pocztu sztandarowego, przepasać się szarfą (bandolierem) w barwach związkowych (niebiesko-czerwono-niebieską) o szerokości 10 cm. Szarfę nosi się przez prawe ramię (pod pagonem kurtki mundurowej), po obu stronach ciała do lewego boku. Nie ma natomiast obowiązku eksponowania szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej na sztandarze. Jeżeli jednak to czynimy, to należy ją wpiąć do drzewca na wysokości górnej krawędzi płata od strony awersu sztandaru. Maszerując w szyku równamy krok do pierwszego dowódcy pocztu sztandarowego (prawoskrzydłowego).

     W czasie procesji, aby utrzymać spowolnione tempo marszu, lekko możemy przybić na lewą nogę. Utrzymujemy sylwetki wyprostowane z uniesionymi głowami, ze wzrokiem skierowanym przed siebie. Ramiona wykonują ruch na przemian. Palce dłoni mamy złączone i wyprostowane. Pamiętajmy, że wymiar płata strażackich sztandarów wynosi 100 cm x 100 cm, zatem należy je przenosić pod niezbyt ostrym kątem, zachowując odstęp od prawego ramienia oraz pomiędzy pocztami tak, aby sztandary wyeksponować.

     Pamiętajmy, że poszanowanie munduru, dbałość o jego estetykę, kompletność, właściwy wzór oraz swój wygląd i postawę, stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP.

 

 

 

 

Strażak nr 10, październik 2011